Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

DUURZAME INZETBAARHEID
Ondernemen in onzekerheid

De Nederlandse arbeidsmarkt gaat fundamenteel veranderen. Waarbij voor het eerst in de geschiedenis er minder mensen beschikbaar zullen zijn voor het werk dat er is. Ook veranderen vraag en aanbod voortdurend onder andere door:

  • Economische ontwikkelingen (circulaire economie)
  • Technologische ontwikkelingen (robotisering, nano technologie)
  • Maatschappelijke ontwikkelingen (thuiswerken, flexwerken)
  • Bedrijven ontwikkelingen (disruptieve krachten, alle bedrijven worden ICT bedrijven)

Om de vergrijzing het hoofd te bieden moeten werknemers te midden van al deze ontwikkelingen, langer doorwerken. Maar ook permanent bijleren.
Duurzaam inzetbare medewerkers en organisatie die sturen op duurzame inzetbaarheid, zijn goed ingespeeld op deze veranderingen. Ze verwerven zich daarmee een gunstigere positie op de arbeidsmarkt.

Bureau: Sondagh bv is uw partner bij deze ontwikkelingen. Van strategisch een antwoord hebben op deze disruptieve ontwikkelingen tot partner in ontwikkelen van Duurzame inzetbaarheid.

Gebruik het contact formulier om meer informatie op te vragen.