Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

FUZZY ONDERNEMEN
Ondernemen in onzekerheid

De uitgever is: Eburon te Delft
Auteurs:

  • drs. H.P. Crez‚e (Herman)
  • drs. H.J.A. Kuiper (Arjan)
  • A.W. Sondagh (Wim)

Het ISBN nummer is: 90-5166-621-7

Fuzzy Ondernemen handelt over het ondernemerschap, het intern ondernemerschap en dat alles in het licht van de versnelling van de intervallen tussen veranderingen waardoor de wereld een chaotisch beeld geeft.

En vooral hoe je als ondernemer / manager daarop moet en kunt anticiperen.
Fuzzy ondernemen kan als aanzet dienen tot een cultuurverandering binnen uw bedrijf.
Wij stellen niet het streven naar zekerheid en beheersbaarheid voorop, maar gaan uit van de onzekerheid die buiten uw bedrijf heerst en proberen die in te bakken in uw bedrijfscultuur.