Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

Kenmerken van bedrijven die sociale innovatie toepassen:

  • Ze zijn extreem proactief.
  • Ze zijn in staat traditionele organisatie- en marktgrenzen te overstijgen.
  • Ze zien (schijnbare) chaos als een kans. Ze denken eerder cyclisch dan lineair; dit bepaalt hoe ze hun bedrijf inrichten en aansturen.
  • Ze werken met een tijdelijk business model, dat wil zeggen dat het flexibel is en indien nodig wordt aangepast.
  • Passie en het leveren van ultieme toegevoegde waarde staan centraal. De organisatie faciliteert medewerkers hierin en is ondergeschikt aan hen.
  • Ze zijn extern gefocust: goed op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt
  • Alles wat niet tot de kern behoort, wordt uitbesteed aan netwerken
  • Alle werkprocessen, doelstellingen en resultaten zijn openbaar.
  • Door zelforganisatie is er weinig behoefte aan managers
  • Er heerst een informele cultuur met veel aandacht en het in stand houden van die cultuur.

Het klassieke hiėrarchische systeem dat veel organisaties nog hanteren, lijkt steeds meer te wringen.
De maatschappij dreigt haar geduld met de zakenwereld te verliezen. Als de leiders van deze tijd hun legitimiteit willen behouden, dan is het tijd om deze te vernieuwen.

Pagina 1