Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

MISSION STATEMENT
Een mission statement heeft voor een bedrijf de functie van het op inspirerende en enthousiasmerende zin richting te geven aan het bedrijf, de kwalitatieve koers te bepalen en zichtbaar te maken, inzicht te geven aan de maatschappelijke relevantie van de organisatie en antwoord te geven op vragen als:

  • Waartoe zijn wij (als bedrijf) op aarde?
  • Wat zou de wereld verliezen wanneer wij er niet meer zijn?

De mission statement van Sondagh bv is een voortdurend heen en weer geslingerd worden tussen een belangrijke uitspraak van Savater en van Antoine de Saint-Exupéry.

Savater zegt:
'Het jezelf een goed leven geven kan welbeschouwd niet veel anders betekenen dan een goed leven geven'.

Antoine de Saint-Exupéry zegt:
'Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk in te delen, maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee'.

En zo is het maar net.