Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

VERANDEREN
Om antwoord te hebben op de snelle en vele veranderingen, de disruptieve concurrenten, is het nodig om de interne stretch te vergroten. Anders gezegd, je moet de interne dynamiek laten aansluiten op de externe dynamiek. Veelal in de vorm van Innoveren. Tegelijker tijd de comfortzone in je bedrijf kleiner maken. De eerste vraag is natuurlijk: wat is de maatschappelijke dynamiek? Want als we daar beeld van hebben, is het makkelijker om de interne dynamiek hierop aan te passen.

CONTOUREN VAN EEN VERANDERSTRATEGIE

††††

In het algemeen kun je de volgende dynamieken zien:

 • De samenleving wordt decentraal en bottom-up.
 • De economie wordt decentraal en circulair.
 • Opkomende middenklasse die tornt aan traditionele instituties.
 • FinanciŽle coŲperaties.
 • Lokale energie initiatieven.
 • 3D-netwerken / hubs.
 • Systeemwaarden worden Menswaarden.
 • Traditionele sectoren in transitie:
  • Energie
  • van centraal, fossiel naar decentraal duurzaam.
  • Welzijn
  • van zorgen voor naar zorgen dat.
  • Bouw
  • van aanbod & product naar vraag & dienst.
  • Zorg
  • van doelmatigheid & efficiŽntie naar mensgericht.
  • Onderwijs
  • van organisatie centraal naar leerling centraal.

De meeste bedrijven zijn hierop niet voorbereid.
Dat uit zich in risicomijdend gedrag, angst voor veranderingen en focus op korte termijn.

Bureau Sondagh bv helpt de ondernemer meer inzichten te geven op vorenstaande en komt met adviezen om de organisatie daarop te laten anticiperen