Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

SONDAGH BV
Het bureau SONDAGH BV houdt zich bezig met veranderen.
Veranderen op het vlak van Mens & Organisatie.

Prof. dr. ir. Jan Rotmans zegt over veranderen:
'We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Iets wat één keer in de 150-200 jaar voorkomt'.

Sommigen noemen dat singulariteit. Een singulariteit is in het algemeen een ongewoonheid, iets waar de normale regels of wetten niet meer geldig zijn of niet meer toegepast kunnen worden. Afgeleid van het Engelse 'singular' (alleenstaand, afgezonderd).
Sommige onderzoekers, vooral die zich bezighouden met het transhumanisme en futurologie, zien in de nabije toekomst een singulariteit aankomen als ze de huidige trends doortrekken naar de toekomst.
Deze singulariteit op maatschappelijk-sociologisch gebied, ook wel genoemd technologische singulariteit, is een punt in de tijd waarop de technologische vooruitgang zo snel gaat dat deze naar oneindig schiet.
Beschreven door de wiskundige en sciencefictionschrijver Vernor Vinge in 1993 in zijn essay 'Singularity'.

We zien het vorenstaande in disruptieve innovaties. Zoals Uber, Spotify, Netflix, AirBnB, 3D printing, Internet of Things, Crowdfunding etc.

Ook in de samenleving zijn disruptieve trens / bewegingen te zien:

  • Samenleving wordt decentraal en bottom-up.
  • Economie wordt decentraal en circulair.
  • Centrale systemen zijn niet meer nodig voor geld, data, kennis, zorg, muziek, energie, films, verzekeringen, boeken, reizen, educatie.
  • Opkomende middenklasse.
  • Broodfondsen.
  • Lokale energiemaatschappijen.
  • Lokale zorg coöperaties.

Sociale innovatie gaat het verschil maken.

Pagina 2