Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

COACHING VOOR EN DOOR ONDERNEMERS
Coaching is (Wikipedia) een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Andere veelgebruikte termen voor het begeleiden van mensen zijn:
supervisie, mentoring, counseling en therapie. De literatuur is niet eenduidig over een definitie van coaching. Coaching is dus een niet te specificeren vorm van begeleiden.

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee.

Coaching bij Sondagh bv
Coaching: What's in a name? Het woord Coach betekent niet dat ik uw hele leven ga coachen en begeleiden. Het is ook niet zo dat ik u ga vertellen hoe u dient te leven, hoe u uw leven moet indelen, dat ik bepaal wat goed of fout is. U weet als geen ander uw leven vorm te geven. Dus wat zou het dan wel zijn?

Voor wie?
Voor iedereen die een keuze maakt voor zichzelf om een verandering aan te gaan. Wat bedoelen wij hiermee? Een topsporter zoals Agassi hoeft u natuurlijk niet te vertellen hoe hij een bal moeten slaan. Alleen Agassi wil niet alleen goed zijn, maar ook de top bereiken in wat hij doet. Dan is een coach diegene die hem helpt om nog beter te worden dan hij al is. Hij zorgt er mede voor dat het beste uit hem wordt gehaald.

Daarom hebben mensen zoals Agassi, Schumacher, politieke kopstukken en CEO's gekozen voor een coach.

Pagina 2