Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

Wat is Coaching bij Sondagh bv precies?
Coaching kunt u zien als een structuur. Coaching biedt structuur aan de veranderingen die u aan wilt gaan in uw zakelijke en/of privé leven. Onze coaching is o.a. gebaseerd op technieken uit de NLP, de cognitieve methodes RET (Rationele Effectiviteits Therapie), oplossingsgericht coachen, kernkwaliteiten, Covey, visualisaties en affirmaties. Daarbij kijken we niet alleen naar verandering van gedrag, maar ook naar overtuigingen die kunnen belemmeren om doelstellingen te behalen.
Daarnaast maken we in onze Coaching, afhankelijk van de behoefte, gebruik van wetenschappelijke, internationale persoonlijkheidsinstrumenten.

Vertrouwen in eigen handelen is de eerste voorwaarde voor succes!

Note:
Ondernemen in deze tijden, vergt meer, véél meer dan het klassieke beeld wat we kennen. Prof. dr. ir. Jan Rotmans zegt: ‘We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperken. Iets wat eens in de 150 tot 200 jaar gebeurt. Dit betekent dat er meerdere veranderingen op meerdere domeinen binnen alle gelederen van onze samenleving gaat plaatsvinden. Volgens Rotmans beseffen veel mensen dit echter nog niet en zijn ze (nog) niet goed voorbereid op deze transitieperiode’.

Vooral ondernemers hebben hier last van omdat, het nieuwe NIET zien, onmiddellijke gevolgen zullen hebben.

Pagina 1