Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

PANTA RHEI
Excellent ondernemen, organiseren in onzekerheid.

Panta Rhei: 'Alles stroomt, is steeds in wording, niets is bestendig':
woord van Hessiodus (Grieks, circa 700 voor Christus).

Vragen die Sondagh bv bezig houden:

  • Hoe ontwikkelt de samenleving, de maatschappij zich in de komende eeuw?
  • Welke vaardigheden, inzichten en attitudes hebben ondernemers en managers nodig om succesvol te zijn in het bedrijf van de komende eeuw, gelet op deze ontwikkelingen?
  • Wat biedt Sondagh bv om de ondernemers en managers op de in de eerste twee vragen aangegeven ontwikkelingen te kunnen anticiperen.

1. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN IN DEZE EEUW
Ontwikkelingen van bedrijven, van de wijze van bedrijfsvoering, kan niet los gezien worden van maatschappelijke ontwikkelingen.
Kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen kan op verschillende abstractieniveau's en met verschillende ogen. Dat maakt het waarnemen ingewikkeld en lastig. Daarnaast zitten we nog met het probleem van wat we nu werkelijk waarnemen, is de werkelijkheid ook de waarheid?

[1-2-3-4] Pagina 2