Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

PANTA RHEI
Excellent ondernemen, organiseren in onzekerheid.

Modellen en paradigma's verengen ons denken tot die werkelijkheid die door het model wordt beschreven. Zij is echter nooit de 'werkelijkheid'.
Het een en ander heeft tot consequentie dat dingen die nieuw zijn zo moeilijk worden waargenomen, omdat ze door het bestaande model of paradigma niet worden gezien.
Modellen vertonen sterk de neiging een zelfstandig bestaan te gaan leiden, worden werkelijkheid wanneer ze boven hun werkingsgebied worden verheven en doen de werkelijkheid geweld aan.
Modellen leggen, omdat het technisch rationeel laten lijken van beslissingen in onze cultuur tot norm is verheven, sterk de nadruk op de meer analytische en kennisaspecten van mensen. Keuzes worden echter gemaakt met hoofd, hart en handen. Dit wordt ook onderkent door de meeste natuurwetenschappers en wetenschapsfilosofen.
Een model dat meer rekening houdt met deze aspecten wordt door ons gehanteerd. Wij laten ons meer leiden door de praktijk van alledag, probleemgeoriënteerd en betrekken ook de wilsvorming van de mens in ons model.
Wij gebruiken daarvoor in de plaats de begrippen structurering en dynamisering.
Deze twee fundamentele krachten zijn werkzaam op het niveau van één mens, op het niveau van één bedrijf en ook op het maatschappelijk niveau.
Structurering en dynamisering vormen een polariteit en doordringen elkaars werkingssfeer.
Wanneer wij achterom kijken, hoe tot nu toe de maatschappelijke ontwikkelingen zich hebben voltrokken, dan kun je zeggen dat die maatschappelijke ontwikkelingen vooral gekenschetst zijn door:
Structurering.

 

Pagina 1 [1-2-3-4] Pagina 3