Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

PANTA RHEI
Excellent ondernemen, organiseren in onzekerheid.

Alle veranderingen die in uw bedrijf er aan zitten te komen zijn voornamelijk terug te voeren op veranderingen in:

 • Vaardigheden leidinggevenden en directie/management.
 • Inzicht leidinggevenden en directie/managers.
 • Attitude leiding­gevenden en directie/managers.
 • Wij geloven in de maakbaarheid en veranderbaarheid van mens en organisatie.
 • Wij geloven dat succes hebben te leren is.
 • Wij geloven dat bepalend voor toekomstig succes onder andere de volgende overtuigingen zijn:
  • Denken van mensen is te reframen.
  • Leven met onzekerheid is te leren.
  • Onzekerheid is in de bedrijfscultuur in te bakken.
  • Denken in organiseren, niet in organisaties.

De nieuwe hiėrarchie is de hiėrarchie van onzekerheid.
Sondagh bv leert u dat uw organisatie geen statische eenheid is maar een dynamische constructie. Daarbij gaat het om de interactie tussen mensen.
De constructie van uw bedrijf is te veranderen.
Kern van de aanpak van Sondagh bv is u te leren HOE u tegen uw eigen bedrijf aankijkt en hoe uw medewerkers uw bedrijf zien. Wij tonen daarbij aan waardoor het bij uw bedrijf niet loopt zoals u zou wensen dat het loopt.
Vervolgens gaat Sondagh bv het bedrijf meenemen op zoek naar de klant, op zoek naar de wensen en verwachtingen van die klant. Wij leren u en uw medewerkers die klant op te zoeken en introduceren het begrip KWALITEIT.
En kwaliteit = doen wat je klanten willen, op tijd en tegen de laagste kosten.

Pagina 3 [1-2-3-4]