Partners in Change Personal Coaching Strategievorming Bedrijfsadvisering Disruptieve innovatie

PANTA RHEI
Excellent ondernemen, organiseren in onzekerheid.

De werkelijkheid te versmallen en op te delen zodat hij beter gegrepen kon worden.
Bestrijden van onzekerheid. Voorspelbaarheid van de toekomst. Rationaliteit en beheersing.
In onze huidige moderne tijd zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die het voorgaande volledig omverwerpen.
Het einde van het mechanisch wereldbeeld is in zicht. De werkelijkheid laat zich niet meer vatten in schema's, in wetenschap.
De intervallen tussen veranderingen worden steeds korter. De maatschappij dynamiseert.
Elke verandering vraagt om nieuwe beslissingen. Beslissingen worden veelal genomen doordat getracht wordt zich een beeld te vormen van de toekomst naar analogie van de voorspelling uit het verleden.
Wanneer de frequentie van de veranderingen toeneemt, vaker beslissingen moeten worden genomen, de toekomst onzeker is, de beeldvorming uit het verleden slecht te baseren is op een kortere periode, ontstaat beslissingsonzekerheid.
Onzekerheid zal het leitmotiv worden, de komende tijd.
En dat staat diametraal tegenover onze huidige hang naar onzekerheidsreductie.
Maar kijk naar de voordelen.
Een starre onderneming in een turbulente wereld heeft geen goede overlevingskansen.
Een open onderneming, die gevoelig is voor de turbulentie om zich heen, kan zich aanpassen en daardoor overleven.
Die voortdurende aanpassing geeft een onzekere indruk.
Onzekerheid biedt keuzevrijheid.

 

Pagina 2 [1-2-3-4] Pagina 4